Лекуване на коронавируса в България: купуване на хапчета/вакцина

Covid-19 – нова болест, която въздейства върху белите ви дробове, Предизвикана е от коронавируса.

Учените успели да дешифрират генома на вируса и да намерят вакцина, която, обаче, трябва да мине клинически изпитания.

Днес съществуват повече от 30 препарата на народната медицина срещу коронавируса, които могат да се закупят и които притежават необходими свойства за борба срещу вируса. Това са екзотически препарати, които се срещат доста рядко, а също така и тези, които са общодостъпни.

Някои от тях можете да закупите оттук: