Điều trị Vi rút Corona ở Việt Nam

COVID-19 là một căn bệnh mới mà có thể ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp của bạn. Nó được gây ra bởi một loại vi rút gọi là coronavirus.

Các nhà khoa học quản lý để giải mã bộ gen virus và phát triển một loại vắc-xin, nhưng nó phải được thử nghiệm.

Ngày nay, có hơn 30 loại thuốc truyền thống và y học thay thế để điều trị vi rút Corona, mà bạn có thể mua và những thuốc này có tác dụng kháng vi-rút cần thiết. Trong số các loại thuốc này, có cả hai lựa chọn kỳ lạ là thuốc kháng vi-rút hiếm và khá phổ biến.

Một số loại thuốc điều trị nCoV bạn có thể mua ngay bây giờ: